Menu
RSS

Geita Gold Mine; Mgodi uliopania kuwakomboa wananchi kiuchumi

Na Charles  Msabila

Mgodi wa Dhahabu Geita GGM ulioko chini ya kampuni ya Anglogold Ashanti yenye makao yake makuu nchini AFRIKA ya Kusini,wenye migodi zaidi ya ishirini duniani kote na nimoja kati ya migodi mikubwa Afrika Mashariki na kati umeanza kutoa dhahabu rasmi mnamo mwaka 2000.

Michael van Anen Mkurugenzi mtendaji wa mgodi wa Geita GGM anasema kuwa moja kati ya kazi mhimu za mgodi wa Geita ni kuthamini na kuijali jamii inayotuzunguka ”Tunataka kuwekeza kwenye jamii na kuthamini sehemu tunapofanyia kazi”.  

Maeneo ambayo mgodi wa Geita unasaidia  ni yale yaliyoainishwa na Serikali ya Jamhuri ya Muugano wa Tanzania katika mpango wake wa Kukuza uchimi na kupunguza umaskini Tanzania (MKUKUTA) na moja kati ya maeneo hayo ni haya yafuatayo.

AFYA

Simon Shayo ambaye ni Makamu wa Rais AnglogoldAshannti (Geita Gold Mine -GGM)  anasema kuwa walishiriki kwenye ujenzi wa kituo cha Afya Bukole, Kasamwa, na wodi ya akina mama Hospitali ya mkoa Geita.

Mradi mwingine ulioanzishwa na Mgodi wa Geita ni Mountain Kilimanjaro Climbing Against Hiv And Aids Programme wenye lengo la kukusanya pesa za kuchangia na kupambana dhidi ya virusi vya UKIMWI  na UKIMWI. 

Simon Shayo katika kutoa taarifa kwa jamii alisema kuwa kila mwaka wana nia kwa ajili ya kukusanya pesa za kusaidia watoto, Akina Baba, akina mama, na jamii kwa ujumla walioguswa kwa namna moja ama nyingine na tatizo la virusi vya UKIMWI  na UKIMWI  na kuwafanya jamii waelewe kuwa  UKIMWI ni changamoto.

Shayo anasema kuwa Fedha inayotolewa na mradi huu kiasi fulani kinaenda Serikalini kupitia TACAIDS- Kamishna ya AIDS Tanzania na nyingine inakwenda kwenye taasisi mbalimbali Geita na kiasi kingine kinasaidia watoto yatima waliopoteza wazazi wao wote wawili kwa virus vya UKIMWI na mojawapo ya matumizi ya fedha hizi tayari kimeshajengwa kituo kikubwa cha watoto yatima cha Kaniosa Katoliki Jimbo katoliki la Geita kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Geita.

Hadi sasa mfuko huu umeshasaidia zaidi ya mashirika 30. Pia mradi huu umejenga kituo cha ushauri Nasaha  cha Michungwani Tanga kwa kushirikiana na TACAIDS.  

Pia Mgodi wa Dhahabu wa Geita umesani mkataba wa miaka mtano kusaidia katika ujenzi wa mashua ya Kwanza ambayo ni Hospitali kwenye ziwa viktoria  kwa kushirikiana na Afrika Inland Church AICT na Vine Trust Jubilee hope Medical ambayo itakuwa inatoa pia matibabu ya Meno ambalo ni tatizo sugu kwa wakazi wanaozunguka ziwa viktoria.

Simon shayo  pia alisema kuwa wanajishughulisha  kuzuia na kutoa kinga ya mgonjwa mbalimbali katika jamii inayowazunguka kwa mfano, kugawa na kutoa vyandarua kwa wafanyakazi wote wa Mgodi na familia zao, kupulizia dawa ya kuua mbu kila nyumba ya mji wa Geita mradi ulioghjarimu zaidi ya shilingi milioni 1.3za Kitanzania tangu mwaka 2010 na umewanufaisha zaidi ya wakazi 20,000 kwenye mji wa Geita.

Shughuli nyingine ya kijamii ni kushirikiana na madaktari bingwa wa upasuaji kupitia mradi wa rafihki Surgical mission chini ya kampeni yake ya “ operation smile” kutoka nchi za Ulaya ambao wako katika hospitali ya mhimbili,CCBRT, Bugando na Seketule ambao wanafanya upasuaji maalum kwa wagonjwa wenye ulemavu maalum.

GGM wamekuwa wakigharimia gharanma zote ikiwemo usafiri,malazi, na chakula kuwapeleka wagonjwa hospitalini jijini Mwanza na kuwarudisha majumbani kwao.

ELIMU

Mgodi wa Dhahabu Geita umekuwa ukisaidia pia katika ujenzi waShule na Sekondari mkoani Geita.Moja ya shule hizo ni sekondari ya mfano ya Sayansi ya wasichana ya Nyenkumbu ambayo imegharimu zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni kumi nukta moja 10.1.

Shule hii ina malazi zaidi ya wanafunzi 900, Nyumba za kisasa za walimu na familia 36, wafanyakazi, Viwanja vya michezo, Maktaba, na Maabara za kisasa.

MAJI

Mgodi wa dhahabu Geita umechangia katika uchimbaji wa baadhi ya visima kwenye baadhi ya vijiji ili kupunguza ukali wa uhaba wa maji mkoani Geita kwa kushirikiana na Wizara ya maji ili kuhakikisha maji yanapatikana kwa ukaribu zaidi.

Tangu mwaka 2009 Mgodi wa dhahabu Geita kwa kushirikiana na Wizara yamaji mkoani geita walikubaliana kujenga mradi wa maji ambao ungegharimu Bilioni 8 za kitanzania kujenga mradi huu kutoka eneo la Bwawa la Nyaikanga mpaka Geita mjini. Na wamejenga tenki la maji lenye ujazo wa lita milioni tano 5.

ULIPAJI KODI

Mgodi wa Dhahabu Geita umechangia zaidi ya shilingi bilioni 957 za Kitanzania tangu mwaka 2000 mkoani Geita.

Kwa mwaka 2012 mpaka2013  GGM pekee ulichangia karibu bilioni 450 za Kitanzania serikalini za kodi.

Simon shayo anasema”   Zaidi ya shilingi bilioni 950 za Kitanzania zimelipwa katika kodi, na hii ni kwa mkoa wa Geita peke yake tangu mwaka 2000. Mgodi wa Dhahabu Geita umelenga kuhakikisha bidhaa zote zinazoweza kununuliwa Tanzania zinanunuliwa Tanzania isipokuwa pale tu ambapo haziopatikani Tanzania ili kujenga uchumi mbadala”.

Mnamo Agosti2013, Jitihada za mgodi wa geita za kuwekeza na kusaidia jamii zilipata heshima kwa kutunukiwa zawadi na Mheshimiwa Rais ,zawadi ijulikanayo kama Large Scale Mineral Projects Presidential Awards Csre 2012 Second Winner.

AJIRA

Mgodi wa Dhahabu Geita umetoa ajira kwa zaidi ya vijana 400 hasa kwa maeneo yanayozunguka mji wa Geita. Pia unagawa ajira 1600 za papo kwa papo na ajira 2000 kupitia kwa makontrakta  na wasambazaji.

Simoni anasema kuwa zaidi ya asilimia 95% ya waajiliwa katka mgodi wa Geita ni Watnzania na kwamba mgodi una lengo maalum kupunguza waajiliwa wa kigeni ili kutoa nafasi kwa wazawa. Mgodi una mpango mahsusi ili kuhakikisha kuwa asilimia 97% ya waajiliwa hadi kufikia mwaka 2016 ni watanzania.

Mfano mzuri ni Simon Shayo ambaye ni mtanzania aliyejiunga kwenye Kampuni akiwa ni msimamizi mwangalizi na sasa ni Makamu wa Rais Anglogold ashanti- Geita Gold Mine.

Hivyo matumaini yaliyopo ni kuona watanzania wanakuwa viongozi wakubwa katika kampuni ya Anglogold Ashanti.

back to top
Tumaini Media

Radio-TV Tumaini, also trading as Tumaini Media, is legally registered in Tanzania under the Business Registration and Licensing Agency (Brela), No 116952. It is a registered Tax payer with TIN 100-251-094 and VRN 10-012753-P. Tumaini Media runs radio and TV stations, and a newspaper namely Radio Tumaini, Tumaini Television and Tumaini Letu, respectively. Tumaini Media seeks to serve the Tanzania community regardless of their colour. race. religion and tribe.

  Jesus is the Patron of our Station

We Now Covering 7 Regions

Coverage has been expanded to include seven out of 21 regions of Tanzania, thus: Tanga, Pwani, Morogoro, Zanzibar, Dar es Salaam and some areas of Dodoma, Kilimanjaro, Iringa and Mbeya Regions.